Digital læring

Digital læring kan hjælpe dig med at få ny viden og nye kompetencer ud til vores kunder på nye måder.

Digital læring kan både være et alternativ og supplement til fysiske kurser. Det kan både være større kurser og mindre vejledninger og opgaver, som deltagerne kan tage over nettet.

Eksempler
Kontakt os
mobile-learning

Gevinster ved digital læring

lines
interactive learning

Læringsudbytte

Kombination af bl.a. video, animation og interaktive opgaver kan give et øget læringsudbytte, og man kan lære i eget tempo og med sin foretrukne læringstilgang.

flexible learning

Fleksibilitet

Digital læring kan tilgås uafhængig af tid og sted, det kan gentages, kræver mindre forberedelse og ingen transport. Det kan målrettes forskellige faggrupper, niveauer og sprog.

blended learning

Kvalitetssikring

Med online læring kan den samme viden fra eksperter formidles ud til mange medarbejdere i landet via Seges læringsportal. Gennemførslen af kurser kan nemt dokumenteres.

blended learning

Nye teknologier

Online læring giver mulighed for at afprøve nye teknologier som fx Virtual reality, Augmented reality og apps eller nye metoder som gamification, micro learning og adaptive learning.

Eksempler

lines

SundGris App

App til landbrusskoleelever, hvor de kan lære om at diagnosticere og behandle syge grise
Læs mere  Prøv SundGris App

Klimaaftryk og ESGreen Tool

Onlinekurser om at forstå og beregne landmandens bedrifts klimaaftryk med ESGreen Tool.
Læs mere  Se markkurset

Tilsyn af grise og søer

Onlinekurser, hvor du lærer om det daglige tilsyn af grise og søer i alle staldafsnit.
Læs mere  Se farestaldskurset

Dashboard for rådgivere

Kursus for DLBR-rådgivere om at forstå hvilke forudsætninger, der er vigtige for at kunden får høj værdi af sit Dashboard.
Læs mere  Se kursus

Ammesøer og kuldudjævning

Kursus til landbrugsmedarbejdere om ammesøer og kuldudjævning
Læs mere  Se kursus

Beregner til fremstillingspriser

Interaktiv beregner, som giver dig mulighed for at se, hvilken betydning prisstigninger på råvarer har på fremstillingspriser.
Læs mere  Prøv beregner

360 graders grisestald

Lær mere om arbejdet i en grisestald med denne interaktive 360 graders præsentation.
Læs mere  Se præsentation

Visuelle guides i webapplikation

Integration af visuelle, interaktive guides i webbaserede applikationer.
Læs mere  Eksempel i ESGreen Tool

Økologiske sukkerroer

Dette website indeholder informationer og vejledninger, bl.a. videoer, til dyrkning af økologiske sukkerroer.
Læs mere  Se website

Pas på Carls data

Case, hvor bedriftens ejer lærer, hvordan han giver sine medarbejderne deres eget login og adgang til udvalgte programmer.
Læs mere  Se kursus

Brunst Barometret

Interaktiv opgave til landbrugsskoleelever, hvordan de skal give soen de optimale betingelser for brunst.
Læs mere  Prøv opgaven

Kvælstofkredsløbet

Interaktiv guide med hotspots og videoer til at forstå kvælstofkredsløbet
Læs mere  Se guide

Blended learning

lines
blended

Blended?

Det bedste resultat opnås som regel, hvis digital læring kombineres med praktiske øvelser eller som supplement til fysisk undervisning, som i højere grad understøtter samtale og dialog mellem kursister og undervisere.

læringsforløb

Læringsforløb

Digital læring kan både anvendes som forberedelse til fysisk undervisning, som et supplement i selve undervisningen eller som brush-up efter undervisningen.

planlægning

Planlægning

Hvis du overvejer et blended learning forløb, så kan vi hjælpe med planlægningen. Vi har erfaring med at sammensætte kursusforløb, som skaber et optimalt læringsudbytte.

teach

Supermentoring

Supermentoring er et forløb for dig, som gerne vil klædes på til at undervise eller formidle fagligt indhold. Sammen kan vi sætte nogle relevante fokuspunkter for din udvikling og skabe bevidsthed om de virkemidler, du bruger når du underviser.

observation

Observation

Vi kan tilbyde at observere dig i en undervisningsseance og efterfølgende give dig feedback på din rolle som underviser. Ud fra observation eller videomateriale kan du som underviser blive klogere på, hvad dine styrker og udviklingspunkter som formidler er.

feedback

Feedback

Feedback på din undervisning er en vigtig kilde til læring og til justering af din fremtidige undervisning. Vi yder feedback med en tilgang, der også involverer dig i processen.

0

% af undervisning huskes i gennemsnit mere ved online læring end traditionel undervisning. Det skyldes at man har mere kontrol over læringsprocessen, og det kan læres igen og igen.

0

% mindre tid bruger medarbejdere på at gennemføre online læring end traditionel undervisning, da det kan gennemføres, når det passer ind uden at vente på andre.

0

% mindre CO2 udledes ved online læring, primært på grund af den begrænsede transport, samt overgangen fra trykte til digitale undervisningsmaterialer, som også er lettere at opdatere.

Kom i gang med at udvikle digital læring

lines
designproces

Designprocessen

I design af digital læring kommer vi sammen igennem idegenerering, fagligt indhold, udvikling, test og implementering. Her kan vi have forskellige ansvarsområder.

teamwork

Samarbejde

Udvikling af god digital læring beror på et samarbejde, hvor fagpersoner bidrager med al den faglige formidling, mens SEGES Education er ansvarlig for projektledelse, samt tekniske og pædagogiske løsninger.

konsulent

'Gør det selv'

Simpel digital læring, som fx. en quiz, skærmoptagelse eller lille side til formidling kan udvikles af jer selv, hvis I foretrækker det. Her bidrager SEGES Education med oplæring og konsulentbistand undervejs i processen.

Hvem er vi?

lines

SEGES Education

I SEGES Education, som er placeret under Marketing & Fagkommunikation er vi 8 medarbejdere, som arbejder med forskellige grene af uddannelsestilbud til vore kunder, bl.a. kurser til landmænd, udgivelse af lære- og fagbøger til landmænd og landbrugsskoler.

Kontakt

Hvis du er interesseret i digital læring, skal du kontakte digital læringskonsulent Morten Sørensen. Kig forbi lokale 2109 på Agro Food Park 15 eller ring 93 52 16 33. Så kan vi tage en uformel snak om jeres behov og ønsker. Kontakt uddannelseskonsulent Line Sønderstrup på 23 23 36 79, hvis du vil vide mere om blended learning og supermentoring. Du kan også udfylde formularen ved at klikke herunder, og vi vender tilbage.